Regulamin

BestOfElektro 2016-2022

Chylońska 267/8

81-016 Gdynia

NIP: 958-167-34-54

BDO: 000010390

kontakt@bestofelektro.pl

537 077 527 lub +48 58 329 93 17

§1 Postanowienia ogólne

1. Firma BestOfElektro z siedzibą przy ulicy Chylońskiej 267/8, w Gdynii, nr NIP 958-167-34-54, nr REGON 364308032 zwana dalej BestOfElektro sprzedaje towary działając we własnym imieniu lub pośredniczy w zakupie na zlecenie klienta. Dokładne informacje o fakturze można uzyskać na każdej aukcji w sekcji “Dodatkowe informacje” -> “Dostawa i płatność”.

2. Złożenie zamówienia wiąże się z udzieleniem przez Klienta pełnomocnictwa do przekazania danych o transakcji dla dostawcy zagranicznego.

3. Klientami BestOfElektro mogą być Przedsiębiorcy lub Konsumenci, tzn. osoby fizyczne.

4. Kwota całkowita do zapłaty przez Klienta względem BestOfElektro podana jest na aukcji.

5. Oferowane produkty wysyłane są od Sprzedawców z zagranicznych magazynów, lub z Polski.

§2 Klient

1. Klient w momencie kliknięcia opcji „Kup Teraz” zgadza się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zgadza się na zapłatę, zgodnie z kwotą podaną na aukcji (cena „Kup Teraz” + ewentualny koszt przesyłki).

§3 Wysyłka i odbiór

1. Towar zostanie wysłany z magazynu zagranicznego lub z Polski w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia księgowania wpłaty od Klienta. W wyjątkowych sytuacjach (np. okres przedświąteczny, Chiński Nowy Rok) czas wysyłki z magazynu może się wydłużyć nawet do 10 dni roboczych. W takim wypadku umieszczamy na aukcji informacje o dniach nieroboczych w kraju dostawcy.

2. Nie ma możliwości wyboru formy zapłaty za pobraniem.

3. Towary wysyłane są z Chin lub Europy kurierem lub do punktów odbiorów – (Paczkomaty). Niezależnie od krajów, z których nadajemy przesyłki – ceny aukcyjne zawsze są cenami ostatecznymi za towar wraz z dostawą. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, ani procedurą importu. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na pełną kwotę oraz solidnie zapakowane. Dokładnie informacje o dostawie można uzyskać na każdej aukcji w sekcji “Dodatkowe informacje” -> “Dostawa i płatność”.

§4 Realizacja Gwarancji

1. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizujemy w Polsce.

2. Długość gwarancji:

– Smartfony: 24 miesiące,

– Baterie w smartfonach: 6 miesięcy,

– Akcesoria: 12 miesięcy,

– Akcesoria z zestawu z telefonem tj. ładowarka, kabelek usb itp.: 3 miesiące.

3. Gwarancja na smartfony zakupione na naszych aukcjach może zostać zrealizowana przez producenta Xiaomi w Polsce, za pośrednictwem Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. : https://www.ccsonline.pl/

Jako BestOfElektro świadczymy osobną, 2 letnią gwarancję jako pośrednik. Stąd urządzenia zakupione na naszych aukcjach posiadają podwójną gwarancję. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogliby Państwo zrealizować naprawy u producenta, prosimy zgłosić się do Nas. Naprawy świadczymy w własnym zakresie jako: Naprawa-Xiaomi.Pl , https://allegro.pl/uzytkownik/Naprawa-XiaomiPL

4. Ilość miesięcy gwarancji jest wyraźnie określona na aukcji.

5. Gwarancja realizowana jest przez Producenta Xiaomi lub BestOfElektro.

6. Gwarancja realizowana jest na terenie Polski, w ciągu 5-21 dni roboczych od otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.

7. Czas naprawy urządzenia może się wydłużyć ze względu na brak części zamiennych na rynku o czym Klient zostanie poinformowany.

8. Gwarancji udzielonej przez BestOfElektro oraz Producentów nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

9. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.

10. Przed wysłaniem telefonu do naszej firmy w celu usunięcia ewentualnej usterki w ramach gwarancji należy wykonać kopię zapasową danych. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa danych na serwisowanym urządzeniu.

11. Nie wydajemy kart gwarancji.

§5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. BestOfElektro zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zaktualizowania na stronie, z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do przedmiotów zakupionych przed zamieszczeniem aktualizacji Regulaminu.

4. Jakiekolwiek spory będą załatwiane polubownie.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy W Gdyni.

Zwroty: Zwrot towaru jest możliwy w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W tym przypadku prosimy o przesłanie do nas Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy i dołączenie go do przesyłki lub wysłanie w formie wiadomości email – wzór oświadczenia jest dostępny po lewej stronie niniejszego tekstu . Sprzęt nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania (powinien mieć folie, akcesoria, książeczki, itp.). Proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Polityka prywatności znajduję się pod linkiem https://bestofelektro.pl/polityka-prywatnosci/

Sposoby płatności : PayU, Cinkciarz Pay, Przelew bankowy.

Cennik dostawy znajduję się pod linkiem : https://bestofelektro.pl/dostawa/

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Pamiętaj przed wystawieniem komentarza negatywnego/neutralnego skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można samodzielnie, bezpłatnie oddać do najbliższego PSZOK-a, czyli Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wysyłkowo do firmy BestOfElektro.

Translate »