Regulamin

BestOfElektro

Chylońska 267/8

81-016 Gdynia

NIP: 958-167-34-54

BDO: 000010390

kontakt@bestofelektro.pl

+48537077527

§1 Postanowienia ogólne
1. Firma BestOfElektro przy ulicy Chylońskiej 267/8, 81-016 w Gdynii , nr NIP 958-167-34-54, nr REGON 364308032 zwana dalej BestOfElektro świadczy usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży towarów (jako agent Sprzedającego), zwane dalej Usługami.

2. BestOfElektro nie jest właścicielem wystawianych towarów i dokonuję usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży (jako agent Sprzedającego) towarów.

3. Umowa kupna – sprzedaży towaru zawierana jest między zagranicznym Sprzedawcą, a Klientem.

4. Złożenie zamówienia wiąże się z udzieleniem przez Klienta pełnomocnictwa do przekazania danych o transakcji dla Sprzedawcy zagranicznego.

5. Klientami BestOfElektro mogą być Przedsiębiorcy lub Konsumenci, tzn. osoby fizyczne.

6. Kwota całkowita do zapłaty przez Klienta względem BestOfElektro podana jest na aukcji.

7. Oferowane produkty wysyłane są od Sprzedawców z zagranicznych magazynów (lokalizacja: Szanghaj).

8. Firma BestOfElektro wystawia fakturę na usługę pośrednictwa w sprzedaży jako Agent sprzedażowy na zlecenie Sprzedającego dla Sprzedającego.(lokalizacja: Szanghaj). Towar fakturuje chiński Sprzedawca.

9. Kupując na Naszych aukcjach zgadzasz się na dostarczenie faktury elektronicznie (e-mailowo).

§2 Klient
1. Klient w momencie kliknięcia opcji „Kup Teraz” zgadza się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zgadza się na zapłatę, zgodnie z kwotą podaną na aukcji (cena „Kup Teraz” + ewentualny koszt przesyłki).

§3 Wysyłka i odbiór
1. Towar zostanie wysłany z magazynu zagranicznego w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia księgowania wpłaty pieniędzy od Klienta. W wyjątkowych sytuacjach (np. okres przedświąteczny, Chiński Nowy Rok) czas wysyłki z magazynu może się wydłużyć nawet do 10 dni roboczych. W takim wypadku umieszczamy na aukcji informacje o dniach nieroboczych w kraju dostawcy.

2. Nie ma możliwości wyboru formy zapłaty za pobraniem..

3. Wszystkie towary wysyłane są z Chin przesyłką pocztową, cena aukcyjna jest ceną ostateczną za towar wraz z dostawą. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na pełną kwotę oraz solidnie zapakowane.

§4 Realizacja Gwarancji

1. Długość gwarancji:

– Smartfony: 24 miesiące,

– Baterie w smartfonach: 6 miesięcy,

– Akcesoria: 12 miesięcy,

– Akcesoria z zestawu z telefonem tj. ładowarka, kabelek usb itp.: 3 miesiące.

2. Gwarancja może zostać zrealizowana przez producenta (stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju), co wiąże się z wysyłką towaru do producenta. Zdarza się to bardzo rzadko – tylko w przypadku uszkodzenia płyty głównej. Czas naprawy urządzenia w takim wypadku może wynieść nawet do 6 miesięcy.

3. Ilość miesięcy gwarancji jest wyraźnie określona na aukcji.

4. Gwarancja realizowana jest przez BestOfElektro.

5. Gwarancja realizowana jest na terenie Polski, w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem, chyba że po oględzinach przez BestOfElektro okaże się, że urządzenie posiada stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju.

6. Czas naprawy urządzenia może się wydłużyć ze względu na brak części zamiennych na rynku o czym Klient zostanie poinformowany.

7. W przypadku, gdy urządzenie posiada stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju, zostaje wysłane do Sprzedającego.

8. Gwarancji udzielonej przez BestOfElektro oraz Producentów nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

9. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.

10. Przed wysłaniem telefonu do naszej firmy w celu usunięcia ewentualnej usterki w ramach gwarancji należy wykonać kopię zapasową danych. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa danych na serwisowanym urządzeniu.

11. Nie wydajemy kart gwarancji.

§5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. BestOfElektro zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zaktualizowania na stronie, z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do przedmiotów zakupionych przed zamieszczeniem aktualizacji Regulaminu.

4. Jakiekolwiek spory będą załatwiane polubownie.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy W Gdyni.

Zwroty: Zwrot towaru jest możliwy w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W tym przypadku prosimy o przesłanie do nas Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy i dołączenie go do przesyłki lub wysłanie w formie wiadomości email – wzór oświadczenia jest dostępny po lewej stronie niniejszego tekstu . Sprzęt nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania (powinien mieć folie, akcesoria, książeczki, itp.). Proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Polityka prywatności znajduję się pod linkiem https://bestofelektro.pl/polityka-prywatnosci/

Sposoby płatności : PayU, Przelew bankowy.

Cennik dostawy znajduję się pod linkiem : https://bestofelektro.pl/dostawa/

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Pamiętaj przed wystawieniem komentarza negatywnego/neutralnego skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można samodzielnie, bezpłatnie oddać do najbliższego PSZOK-a, czyli Punktu Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wysyłkowo do firmy BestOfElektro.

Translate »