Gwarancja

Realizacja Gwarancji

1. Długość gwarancji:

Smartfony: 24 miesiące,

– Baterie w smartfonach: 6 miesięcy,

Akcesoria: 12 miesięcy,

– Akcesoria z zestawu z telefonem tj. ładowarka, kabelek usb itp.: 3 miesiące.

2. Gwarancja może zostać zrealizowana przez producenta (stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju), co wiąże się z wysyłką towaru do producenta. Zdarza się to bardzo rzadko – tylko w przypadku uszkodzenia płyty głównej. Czas naprawy urządzenia w takim wypadku może wynieść nawet do 6 miesięcy.

3. Ilość miesięcy gwarancji jest wyraźnie określona na aukcji.

4. Gwarancja realizowana jest przez BestOfElektro.

5. Gwarancja realizowana jest na terenie Polski, w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem, chyba że po oględzinach przez BestOfElektro okaże się, że urządzenie posiada stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju.

6. Czas naprawy urządzenia może się wydłużyć ze względu na brak części zamiennych na rynku o czym Klient zostanie poinformowany.

7. W przypadku, gdy urządzenie posiada stopień uszkodzenia uniemożliwiający naprawę w kraju, zostaje wysłane do Sprzedającego.

8. Gwarancji udzielonej przez BestOfElektro oraz Producentów nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

9. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.

10. Przed wysłaniem telefonu do naszej firmy w celu usunięcia ewentualnej usterki w ramach gwarancji należy wykonać kopię zapasową danych. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa danych na serwisowanym urządzeniu.

11. Nie wydajemy kart gwarancji.

Translate »